Načela varstva osebnih podatkov

NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV IN OSTALIH OBDELANIH PODATKOV

 

(naprej samo „Načela“)

Verzija z dne 01. 09. 2023

 

Varnost vaših osebnih podatkov je prednostna naloga za nas. Zato namenjamo ustrezno pozornost osebnim podatkom in njihovemu varovanju ter jih obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o BDP) in v skladu s temi načeli. V tem pravilniku vas obveščamo o tem, katere osebne podatke zberemo o Vas in o tem, kako jih bomo še naprej uporabljali.

 

KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE:
 

Vaše osebne podatke pod spodaj navedenimi pogoji obdeluje podjetje Orsay Europe, s.r.o., ID: 25704729, s sedežem na naslovu Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, registrirano v poslovnem registru pri mestnem sodišču v Pragi v oddelku C, številka spisa 62763 (v nadaljevanju " mi "ali » Orsay "), upravljavec in skrbnik spletne trgovine na spletni strani orsay.si. Orsay trenutno nima pooblaščenega uradnika za varstvo podatkov. Za uveljavljanje vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov nas lahko neposredno kontaktirate preko naših kontaktnih podatkov:

 

-       Naslov: Orsay Europe, s.r.o.,  Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5

-       Telefonska številka: +386 1 828 57 03

-       E-naslov: info@orsay.si

 

KAKŠNE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO:

Orsay lahko shranjuje in kako drugače obdeluje vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete v zvezi z uporabo naših storitev, še posebej, ko se z nami prijavite na spletno stran orsay.si ali se prjjavite na naša e-sporočila.

To vključuje zlasti naslednje osebne podatke:

-       ime, priimek, datum rojstva, e-naslov, telefonska številka, naslov, naslov za dostavo, številka bančnega računa ali številka bančnega računa, ostale Vami prostovoljno posredovane podatke, ki jih vnesite med registracijo ali med ustvarjanjem naročila ter podatke, ki se nanašajo na blago, ki ga kupec pregledal ali kupil.

V povezavi z vašimi dejavnostmi na naši spletni strani nadalje zbiramo in obdelamo Vašega IP naslova in piškotkov. Obdelava in uporaba piškotkov se urejajo samostojnimi načeli, ki jih lahko najdete tukaj.

 

Vse osebne podatke, katere obdelamo, smo dobili direktno od Vas.

 

Z KAKŠNIMI NAMENI OBDELAVAMO OSEBNE PODATKE :
 

Vaše osebne podatke lahko obdelamo za en ali več spodnjih namenov :

-       Uprava in obdelava nakupa preko e-trgovine. Vaše osebne podatke uporabljamo, da vam dostavimo naročeno blago in Vas obveščamo o stanju Vašega naročila ali uveljavimo svojo pravico do odstopa od nakupa ali Vašega zahtevka za reklamacijo blaga.

-       Uprava in obdelava z namenom ustvarjanja uporabniškega računa na našem spletnem mestu

-       Pošiljanje različnih komercialnih sporočil in e-obvestil, da Vas informiramo glede najnovejših popustih, novicah, novega blaga, promo akcij in ostalih povezanih informacij.

-       Izpolnjenje Vašega vprašalnika poslanega preko kontaktními podatki ali na temelju kontaktiranja preko kontaktnih podatkov ali na temelju kontaktiranja storitve za stranke.

-       Izboljšanje kvalitete naših storitvi in razvoja

-       Analiziranje Vaših preferenc in pojavljanje vsebine, ki odgovarja Vašim individuálním potrebam.

-       Izterjave in uveljavitev naših pravic (v primeru pravnih sporov, ki se nanašajo na naše storitve)

-       Vodenje računovodske evidence in izpolnjevanje naših ostalih pravnih obveznostih.

 

KAKŠNA SO POOBLASTILA ZA OBDELAVO PODATKOV :

 Orsay ima pooblastilo obdelati Vaše osebne podatke na temelju vsaj enega spodnjega dovoljenja :

 

-        Izvajanje pogodbe  : Najpogostejša pravna podlaga za zbiranje in obdelavo Vaših osebnih podatkov je sklenitev kupoprodajne pogodbe prek spletne trgovine. Za ta namen imate obveznost nam posredovati Vaše osebne podatke, drugače ne bo mogoče skleniti veljavne pogodbe o nakupu in opraviti nakupa. Dogovor velja tudi za vzpostavitev Vašega osebnega profila na spletni strani orsay.si, če so pogoji dogovorjeni s pogodbo. Brez osebnih podatkov ne morete ustvariti osebnega profila.

-       Spoštovanje zakonskih obveznosti. Zlasti v zvezi z izdajanjem računov in upravljanjem Vaših osebnih podatkov, se Vaši osebne podatke obdelujejo tako, da izpolnjujejo zakonske obveznosti v zvezi z davčnimi in drugimi pravnimi predpisi.

-       Soglasje. V nekaterih primerih obdelujemo Vaše osebne podatke s Vašim soglasjem. To vključuje zlasti sporazum o pošiljanju e-obvestil in o povezanih tržnih namenov. Vaše soglasje lahko kadar koli prekličete v skladu s postopkom, opisanim v teh smernicah. Neprdeložitev ali preklic privolitve ni pomembna za obdelavo Vaših osebnih podatkov v okviru druge odobritve.

-       Zakonite interese Orsay. Imamo tudi pooblastilo za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene naših zakonitih interesov. To še posebej velja za neposredno trženje ali varnost naše spletne strani.

-        

 

KOMU LAHKO PONUJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

V okviru tega pooblastila lahko istočasno posredujemo / predložimo vaše osebne podatke naslednjim subjektom:

-       Prevoznikom, ki imajo obveznost za dostavo blaga, ki st ega naročili

-       Upravljalci Orsay z namenom prevzetja pošiljke ali vračila blaga

-       Našim trgovski partnerjem, v glavnem Ceneje a sMind

-       Družbi, ki opravlja naše telefonske govore za namene storitve za kupce

-       Izvajalcem plačilnih portalov

-       Našim pravnim in davčnim svetovalcem v povezavi z uveljavitve naših pravic

-       Partnerjem odgovornim za obdelavo vračil

V skladu z določenimi zakonskimi pogoji moramo še naprej posredovati Vaše osebne podatke, na primer organom kazenskega pregona (zlasti policiji) in drugim javnim organom.

KAKO DOLGO BOMOSHRANJEVALI VAŠE OSEBNE PODATKE:
 

Orsay obdeluje in shrani vaše osebne podatke le za čas, ki je nujno potreben za zgoraj navedene namene. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja za obdobje, s katerim ste se strinjali(navadno 5 let), razen če Vaše soglasje k obdelavi osebnih podatkov boste preklicali. Po tem času Orsay ohrani Vaše osebne podatke (zlasti soglasje, preklic odobritve) v obsegu, ki je potreben za zaščito njihovih pravic.

V primeru obdelave osebnih podatkov, Orsay obravnava in hrani vaše osebne podatke vsaj za čas trajanja pogodbe in do izteka zakonskih ali pogodbenih zastaralnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic do okvarjenega delovanja ali garancije za morebitno izvedbo, določitev ali obrambo naših zahtevkov.

 

Istočasno želimo poudariti, da se Vaši osebni podatki hranijo v primerih, ko to zahteva zakonska ureditev, in samo v roku, ki ga določajo ti zakoni (še posebej roki za arhiviranje računovodskih in davčnih dokumentov)

 

KAKŠEN JE NAČIN ZA VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:
 

Vsi osebni podatki, ki jih posredujete in jih obdelujemo, so zagotovljeni s standardnimi postopki in tehnologijami. Varnost se redno preverja, še posebej, če v sistemu ni slabosti in ni napadov. Istočasno uporabljamo varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov in zagotavljanje zadostne varnosti glede na najnovejšo tehnologijo. Sprejeti varnostni ukrepi se nato redno posodabljajo.

 

 

Naše spletne mesto in druge sisteme zagotovimo s pomočjo tehnične in organizacijske ukrepe proti izgubi in uničenju Vaših podatkov, nepooblaščen dostop do Vaših podatkov, njihovo spreminjanje ali razširjanje. Dostop do Vašega osebnega profila je možen šele po vpisu osebnega gesla. V zvezi s tem želimo poudariti, da ne delite podatkov o dostopu s tretjimi osebami in da ste se po zaključku vaše osebne dejavnosti vedno odjavili, še posebej, če računalnik uporabljate skupaj z drugimi ljudmi. Orsay ne prevzema odgovornosti za zlorabo uporabljenih gesel, razen če to povzroči Orsay.

 

 

KAKŠNE VSE PRAVICE IMATE V POVEZAVI S VARSTVEM VAŠIH OSEBNIH DOKUMENTOV?

 

Pravica do odvzema dovoljenja. Če obdelujemo Vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličite na strani s Vašimi osebnimi podatki, ki so na voljo ob vašem prijavnem imenu po registraciji tukaj. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takšno pritožbo. Preklic privolitve hkrati ne vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi drugega dovoljenja, zlasti v zvezi z obdelavo, potrebno za izvedbo naročila ali izpolnjevanjem zakonske obveznosti.

 

Pravica dostopa. V skladu s členom 15 Uredbe o BDP imate pravico pridobiti potrdilo o tem, ali in katere osebne podatke obdeluje Orsay in pridobijo dostop do teh osebnih podatkov, vključno z informacijami o namenu obdelave, kategoriji zadevnih osebnih podatkov, prejemnikih, predvidenem času shranjevanja osebnih podatkov, izbris ali popravljanje osebnih podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vir osebnih podatkov, če se ne pridobi neposredno od vas, in dejstvo, da gre za avtomatsko odločanje, vključno s profiliranjem.

Pravica do popravila in spremembe. Imate pravico, da od Orsay zahtevate, da popravi svoje osebne podatke, če je netočen, ali da ga dopolni, če je nepopoln. Vaše osebne podatke lahko popravite ali dopolnite tudi prek našega osebnega profila na naši spletni strani, če ste registrirani.

 

Pravica do izbrisa / pravica do pozabljenosti. Imate pravico, da izbrišete svoje osebne podatke, če obstajajo zakonske predpostavke. Zlasti v primerih, ko osebni podatki niso potrebni za zgoraj navedene namene ali če ste umaknili soglasje ali so nasprotovali obdelavi, nismo dolžni še naprej obdelovati vaše osebne podatke za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za določitev, uveljavljanje ali zaščito naših pravni zahtevki

Pravica do omejitve obdelave. Imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Orsay, če: a) boste zanikali točnost vaših osebnih podatkov (dokler se preveri točnost), b) bo obdelava nezakonita in zahtevali boste omejitev uporabe vaših osebnih podatkov namesto izbrisa; boste potrebovali podatke za določitev, uveljavljanje ali branje pravnih zahtevkov, tudi če jih Orsay ne bo več potreboval za nadaljnjo obdelavo, ali d) če nasprotujete obdelavi pravnih postopkov za namene naših zakonitih interesov (zlasti v okviru neposrednega trženja).

 

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov. Če boste zahtevali, Orsay Vaše osebne podatke posreduje neposredno drugemu administratorju ali pa imate pravico, da jo dobite v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora. Imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov na podlagi našega legitimnega interesa, ki ga sledi Orsay, zlasti v okviru neposrednega trženja.

 

Avtomatizirane individualne odločitve. Imate pravico, da ne bodo predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z ustvarjanjem profilov, ki imajo pravne učinke na vas ali bodo pomembno vplivali na vas. Vendar pa se takšna pravica ne uporablja, če je odločitev potrebna za sklenitev ali uporabo pogodbe med vami in Orsay; je dovoljena z zakonom, ki se uporablja za program Orsay, pod pogojem, da predvideva ustrezne ukrepe za zaščito njenih pravic, svoboščin in zakonitih interesov; ali temelji na vašem izrecnem soglasju.

Pravica do vložitve pritožbe. Imate pravico kadar koli vložiti pritožbo pri češkem uradu za varstvo osebnih podatkov v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

KDAJ LAHKO UGOVARJATE PROTI OBDELAVI IN JAK TO POMENI:
 

Po čl. 21 Uredbe BDPR ima pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, v kateri poteka predelava, na podlagi dovoljenja za nalogo, ki se izvaja v javnem interesu, ali je to potrebno za namene zakonitih interesov Orsay. V primeru programa Orsay lahko zato nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Če ne želite, želite prejemati naše poslovne komunikacije ali druge novice v zvezi z neposrednim trženjem, se lahko vedno vloži ugovor zoper to, in ne bomo več ostati vaše osebne podatke, obdelane za te namene in drugih poslovnih komunikacij, ne bomo še naprej pošiljali. Lahko ugovarjati pošiljanje naslov info@orsay.si e-pošte ali s klikom na povezavo, ki v vsakem elektronskih komercialnih sporočil, ki se nanašajo na podatke, ki jih ne želite poslati naših komercialnih sporočil.